LKS

Her finder du materiale til brug for LKS-møder samt en række inspirationsdokumenter, som man kan bruge, hvis man har lyst.

Til brug for arbejdet i LKS

Skabelon mødereferat

Mødeprotokol

Skabelon ringeliste

Skabelon for aktivitet 5 (Indsatserklæring)

Procesdiagram (Udskrives bedst i A3)

Vejledning til den gode case-beskrivelse

Herunder kan du finde oplysninger om bemandingen i LKS styre- og arbejdsgrupper i de tre geografiske områder.

LKS MidtVest

LKS MidtØst

LKS Østjylland

Herunder finder du inspirationsmateriale til arbejdet med virksomhederne.

Kompetenceark, tomt

Kompetenceark, eksempel administration

Kompetenceark, eksempel entreprenør

Kompetenceark, eksempel glarmester

Kompetenceark, eksempel smede-maskinværksted

Eksempel på vækstplaner

Vækstplan