Ekstern konsulentbistand

Her kan du finde dokumenter til hjælp ved indkøb af vare- og tjenesteydelser.

Det anbefales altid, at du kontakter din koordinator eller operatøren inden du foretager indkøb af vare- eller tjenesteydelser i projektet.

Når du i EU-projekter skal indkøbe varer eller tjenesteydelser, så skal der udvises sparsommelighed. Ved køb under 10.000,- kan du anvende nedenstående skema til at dokumentere, at der er udvist sparsommelighed i forbindelse med købet.

Her finder du et link til hjælpedokument til markedsafsøgning

Ved køb for mere end 10.000,- kr., så skal du indhente tre tilbud, hvorefter du skal lave en vurdering af de indhentede tilbud inden, du vælger en leverandør.

Her finder du et link til vurderingsrapport

Når den eksterne konsulent har leveret sin ydelse og modtageren af ydelsen hgar betalt fakturaen, så skal fakturaen indsendes til opratøren. Her skal du huske at vedlægge vurderingsrapporten, kontrakten for købet samt lave en bilagsforside. Hersiden kan henter herunder.

Her finder du forsiden til brug ved ekstern konsulentbistand