Partnerskab

For at kunne få refunderet udgifter i projektet, skal du indskrives som økonomisk partner. Her finder du de dokumenter, du skal udfylde.

Partnererklæring

Erklæring om hæftelse i forbindelse med tilbagesøgning

Konteringsvejledning

Administrative procedurer

Liste over projektets partnere

Plakat med information om EU-medfinansiering

Instruks til elektronisk bilagsflow - MidtVest

Instruks til elektronisk bilagsflow - MidtØst

Instruks til elektronisk bilagsflow - Øst


Logoer

Herunder finder du relevante logoer, som du kan bruge, hvis du selv producerer noget skriftligt materiale relateret til projektet.

KOMPETENCEFORSYNINGmidt

EU's Socialfond

Region Midtjylland

Logoer for de tre koordinationsområder:

Uddannelsescenter Holstebro

Mercantec

Learnmark Horsens

Samlet logo for de tre koordinationsområder