Medarbejderadministration

Hver måned, du deltager i en aktivitet i projektet, kan du få refunderet en andel af den udgift, din arbejdsgiver har haft til din løn. For at dette er mulig skal du udfylde en timeregistrering samt en forside til beregning af det beløb, du beder om at med i projektregnskabet.

Første gang du indsender timer til projektet skal du medsende een blanket til underretning af personoplysninger. Denne er en forudsætning for, at dine timer kan medtages i projektregnskabet.

Blanket til underretning af personoplysninger

Eksempel på udfyldelse af underretning af personoplysninger

Timeregistrering

Timesatsberegning, fuldtid

Timesatsberegning, deltid

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af disse, kan du altid kontakte koordinationsområdet eller operatøren.