Deltageradministration

Når du i forbindelse med projektet har deltagere på kompetenceudvikling, så skal alle deltagere udfylde en række dokumenter, for at projektet kan tælle deltagerens aktivitet med i projektet og medtage det evetuelle underhold i projektregnskabet.

Det er altid en god idé at kontakte din koordinator eller operatøren, inden du skal lave aktiviteter for deltagere. På den måde sikrer du, at have styr på alle formalia inden du går i gang.

For hver deltager skal der udfyldes:

Blanket til underretning af personoplysninger

​Eksempel på udfyldelse af underretning af personoplysninger 

Timeregistrering, projektdeltager

Dokumentation af kompetencegivende uddannelse på akse 4

Vejledning til dokumentation af netværk, masterclasses og workshops

Startskema

Slutskema

Når deltageren har udfyldt disse skemaer, så skal du lave en forside til underholdet, hvorpå du opgør det samlede antal timer, der skal medgå i projektet i forhold til de mødeprotokoller deltageren har udfyldt. Bemærk, at der godt må laves en forside, hvis flere deltagere har været på samme kompetenceudviklingsforløb, men de andre dokumenter skal udfyldes pr. deltager.

Forside til deltagerløn, standardsats (Ansatte, Konto 100)