Afrapportering

Der skal i projektets levetid afrapporteres to gange årligt. Bilag for løntimer og deltagere indsendes løbende hver måned.

Ved hver regnskabsperiodes afslutning indsendes ligeledes en statusrapport. Det er henholdsvis 28. februar og 31. august, hvor partnernes deadline er 10. februar og 10. august. Denne skal indeholde en økonomisk del, hvor man for hvert  koordinationsområde indsætter de forbrugstal, man har opnået. Skemaet til den økonomiske afrapportering findes i linket herunder.

Økonomisk afrapportering

Herudover skal der medsendes en afrapportering i form af en beskrivelse af de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet, lige som der skal vedhæftes cases, der hvor det er relevant. Den skriftlige afrapportering kan eventuelt afleveres på nedenstående skabelon.

Brevpapir