Faglærte arbejder med infrastruktur

De rette kompetencer på rette tid og sted

De rette kompetencer på rette tid og sted til de midtjyske små- og mellemstore vækstvirksomheder. Det er den udfordring KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 skal arbejde med.

KOMPETENCEFORSYNINGmidt er et initiativ igangsat af Region Midtjylland og består af to projekter, som begge er medfinansieret af Region Midtjylland og EU's Socialfond. Projekternes partnere er i øvrigt jobcentre, kommunal erhvervsservice og statslige uddannelsesinstitutioner

Projektet KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 skal fortsætte det påbegyndte arbejde fra pilotprojektet KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Her blev der startet et arbejde, der dels bestod af at løse et kompetenceforsyningsbehov hos de små og mellemstore virksomheder, og dels at påbegynde et udviklingsarbejde i form af at sammentænke de tre politikområder (erhverv, beskæftigelse og uddannelse) i lokale koordinerende samarbejder (LKS) – illustreret herunder.

Projektet antager, at et styrket samarbejde mellem systemerne giver den bedste kompetenceforsyning overfor virksomhederne.

Arbejdet i de Lokalt Koordinerende Samarbejder tager udgangspunkt i to tilsagn fra Den Europæiske Socialfond, der tilsammen udgør KOMPETENCEFORSYNINGmidts fundament. KOMPETENCEFORSYNINGmidt består af to adskilte projekter; både partnere og virksomheder kan deltage i begge projekter, og projekterne kan ses som et samlet tilbud til virksomhederne, men resultater og metoder holdes adskilte.

For at gøre de to projekternes indhold og muligheder mere overskuelige, har vi forsøgt at illustrere disse og deres programteorier i hver sin ”Røde tråd’.

Projekternes ”Røde Tråd” skal vise, hvordan arbejdet kan og skal udføres trinvist i overensstemmelse med de rammer, der er givet i det enkelte projekts tilsagn. Illustrationerne viser, hvilke forskellige redskaber, som vil være til rådighed i de to forskellige projekter.

Find her ”Den Røde Tråd” for projektet ”Vækstrettet kompetenceudvikling” her.

Find her ”Den Røde Tråd” for projektet ”Erhvervsfaglige kompetencer” her.

Begge projekter har, som sagt to hovedmål; dels at løse et kompetenceforsyningsbehov hos de små- og mellemstore virksomheder, og dels at foretage et udviklingsarbejde i form af at sammentænke de tre politikområder (erhverv, beskæftigelse og uddannelse) i lokale koordinerende samarbejder (LKS). Forskellen på projekterne er de kompetenceforsyningsbehov, som adresseres.

Overordnet set handler KOMPETENCEFORSYNINGmidt om at tilvejebringe de kompetencer, små- og mellemstore private virksomheder efterspørger.

På projektet ”Vækstrettet kompetenceudvikling” kan der udelukkende arbejdes med vækstvirksomheder og den kompetenceudvikling, som hjælper disse med at komme i mål med vækst. Der er ingen krav til type og længde af uddannelsen, som medarbejderen eller lederen kan tilbydes. Det afgørende er virksomhedens behov. Dog skal det være en ”betydende” eller en ”betydelig del” af virksomhedens ansatte, som kompetenceudvikles i løbet af projektet.

Det er også virksomhedens behov, som afgør hvilken type af formel uddannelse, som kan gives i projektet ”Erhvervsfaglige kompetencer”, men virksomhederne er ikke her afgrænset til en bestemt type, så der indgås en individuel uddannelsesaftale med medarbejdere om gennemførelse af en erhvervsfaglig uddannelse.

Der er i begge projekter mulighed for at ledige også gives kompetenceudvikling, hvis det er den ekstra arbejdskraft, som virksomheden efterspørger. Kravene til uddannelse er den samme, som for de ansatte, dvs. enten udelukkende på baggrund af virksomhedens behov eller at en formel og individuel uddannelsesaftale indgås.

Illustration af sammenspil mellem de tre politikområder

Begge projekter arbejder også på det andet hovedformål i KOMPETENCEFORSYNINGmidt; nemlig at projektarbejdet udføres i de etablerede LKS’er, og at der dermed bliver et tættere samarbejde mellem tre offentlige systemer, hvilket ifølge projektets hypotese er til gavn for virksomhederne. Der foretages sambesøg af de tre systemer i virksomhederne. Der findes 15 LKS’er i Region Midtjylland:

Udviklingen af samarbejdet i LKS’erne bliver fulgt af CARMA (Center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet), som vil følge et antal LKS’er og følge samarbejdets udvikling. Følgeforskningen skal undersøge og vurdere, om der er progression i samarbejdet, eller om barrierer blokerer for partnerskabelsen. Det er ikke CARMAs opgave at vurdere, om KOMPETENCEFORSYNINGmidt når de udstukne aktivitetsmål.

CARMA udtrykker udviklingen i målet som værende en progression i samarbejdet fra ”kantinen” over ”klubben” til ”kompagniet”. CARMA vil følge udvalgte LKS’er gennem projekternes levetid.

Du kan læse CARMAs første temahæfte (september, 2018) - Kompetenceforsyning, partnerskabelse og følgeforskning -  her.

Du kan læse CARMAs andet temhæfte (marts, 2019) - Grænsekrydsende samarbejde og partnerskabelse - Hvorfor og hvordan -  her.

Du kan læse CARMAs tredje temahæfte (marts, 2020) - Partnerskabelse i praksis - her.

Du kan læse baggrundspapiret for CARMAs følgeforskning her.

Du kan læse følgeforskningen fra pilotprojektet her.

Projekternes levetid er - som det ser ud nu - forskudt.

Vækstrettet kompetenceudvikling er lukket d. 31.03.21 og Erhvervsfaglige kompetencer har slutdato 30.06.22.

 

LKS fordeling i region midtjylland