Mulighed under Corona: Brug af telefonmøder og virtuelle møder i stedet for fysiske møder!

22. januar 2021

I forbindelse COVID-19 pandemien, så er det oplagt at man forsøger at få de ikke-mulige fysiske møder lagt over til virtuelle møder eller telefonmøder med virksomhederne, således arbejdet med at hjælpe virksomhederne med deres kompetenceforsyningsbehov ikke stopper.

Dette er især meget aktuelt på projektet på Akse 4, som fortsætter til 31.12.21.

Er det muligt at tale med virksomheden pr. telefon om projektet og om EUV, at få medarbejdere fra ufaglært til faglært eller opkvalificere en ledig til faglært med henblik på ansættelse i virksomheden, så er der kun nogle få ting at huske:

Timeregistreringen: Skriv, som man plejer og tilføj, at ”virksomhedsbesøget hos NN virksomhed har været afholdt som telefonmøde”.

Dokumentation: Der dokumenteres, som vanligt med en konklusion i Virk-midt.dk. I konklusionsfeltet skrives, hvad man har talt om under mødet og der skrives samtidig, at mødet er afholdt som et telefonmøde eller virtuelt mødet pga. Corona.

« Tilbage