Kickoff konference

29. september 2017

Den 26/9-2017 var over 100 af vores midtjyske samarbejdespartnere samlet til kickoff konference for KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0. Dagen bød på flere indlæg fra blandt andet Borgmester H.C. Østerby og Jakob Høj Jørgensen

Herning Kongrescenter dannede rammerne for det officielle kickoff for KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0. Forud for dagen er gået en måned med workshops for både styregrupperne og arbejdsgrupperne i de tre VEU-områder. Læs mere om dem her.

På dagen guidede formand for kompetencerådet Viggo Thinggaard gæsterne gennem dagen. Han talte om den ledelsesmæssige opbakning, der er nødvendig for at samarbejdet mellem de tre systemer skal lykkedes. Han talte også om de gode resultater og erfaringer vi fik fra pilotprojektet, og endeligt manede han til, at man fremadrettet fokuserer mindre på de administrative byrder, man fik ved at indgå i et strukturfondsfinansieret projekt. Du kan se Viggo Thinggaards slides her, og du kan se oplægget her.

Formand for kompetencerådet Viggo Thinggaard

Efter Viggos velkomst talte borgmester H.C. Østerby om Holstebro Kommunes erfaringer med arbejdet på tværs af de tre systemer og vigtigheden i at hjælpe virksomhederne med de problemstillinger, de står med i deres hverdag. Ligesom han talte om den mangel på faglærte, som til stadighed ser ud til at blive et større problem i fremtiden. Du kan se H.C. Østerbys slides her, og du kan se oplægget her.

Borgmester H.C. Østerby

Herefter fortalte Projektleder Annemarie Elverum om projektets grundidé – primært i forhold til projektets ene mål vedrørende virksomhederne, og hvilke resultater vi gennem den tre-årige projektperiode sammen skal opnå. Herefter viste hun en video med virksomheden PC Drill. Du kan se videoen her. Du kan se Annemarie Elverums slides her, og du kan se oplægget her.

Projektleder Annemarie Elverum

Efter en pause samlede PLUSS Leadership, ved Lars Fjalland og Lene Bak, op på opstartsprocessen og kiggede, med afsæt i Væksthjulet, fremad mod det arbejde, der skal foregå i LKS’erne i de næste år. De påpegede at bevægelse var et nøgleord – blandt andet en bevægelse i samarbejdet mellem de tre systemer – fra kantine over klub til kompagni. Du kan se PLUSS’ slides her og du kan se oplægget her.

PLUSS-konsulenter Lars Fjalland og Lene Bak

Efter PLUSS kom CARMA med et oplæg om deres rolle i projektet. Lektor Mads Peter Klindt talte om følgeforskningen og hvordan de forventede at gribe opgaven an. Herefter talte han om at der var international interesse for samarbejdet mellem offentlige systemer. Endeligt talte han om, at CARMA synes KOMPETENCEFORSYNINGmidt er meget interessant, fordi indeholder svar på en række samfundsudfordringer samtidigt med at de ser projektet som ambitiøst, da det forsøger at skabe fælles fodslag om kompetencebaseret vækstpolitik på tværs af de tre politikområder.  Du kan se Mads Peter Klindts slides her, og du kan oplægget her.

Lektor Mads Peter Klindt

Som afslutning på dagen kom forfatter og indehaver af Delendorff Advisory Jacob Høj Jørgensen og fortalte om at være på tværs – på den gode måde. Med afsæt en nogle simple øvelser og eksempler illustrerede han at man ofte fokuserer på det, man har fået at vide, man skal fokusere på, og derfor kan man overse helt åbenlyse ting. Han fortalte også om, vigtigheden i at sikre at alle opholder sig i samme rum – afklarende, det udviklende, det forhandlende og det produktive rum. Du kan se Jacob Høj Jørgensens slides her, og du kan se oplægget her.

Indehaver af Delendorff Advisory Jacob Høj Jørgensen

« Tilbage