Mads Sand er ny projektmedarbejder hos KOMPETENCEFORSYNINGmidt, da tidligere projektmedarbejder, Lars Noesgaard, er fratrådt sin stilling d. 31/10 2018.
Projektteamet vil derfor fremover bestå af, projektleder Annemarie Elverum og projektmedarbejder Mads Sand.

Deadline for afrapportering

25. januar 2018

Vi nærmer os nu en afrapportering af projektets status til Erhvervsstyrelsen. Hertil har vi brug for jeres aktive medvirken!

Hvert VEU-center forventes at aflevere en samlet statusrapport for sit geografiske område, som består både af en kvalitativ del og en kvantitativ del.

Den kvalitative del af statusrapporten skal indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, der er gennemført i regnskabsperioden. Aktuelt fra projektets start til ca. 1. februar 2018.

Derudover skal der i hver indholdsmæssig statusrapport være mindst én case. Casen vil danne grundlag for afrapporteringen til Erhvervsstyrelsen, og vil give både Regionen og Erhvervsstyrelsen ”kød og blod” på hvad midlerne anvendes til. Gerne udformet, så casen evt. kan bruges på projektets hjemmeside og evt. med relevante fotos.

Den kvantitative del af statusrapporten består af en opgørelse af det økonomiske forbrug og en opfølgning på projektets kvantitative mål. Den økonomiske status skal beskrive fremdriften af projektet på den økonomiske side. Der relateres til den budgetmæssige periodisering og der konkluderes på opnåelsen af de periodiserede mål.

Der er her en skabelon i Excel-format, der skal anvendes til den økonomiske statusrapport og fremdriften i resultatkravene. Se i Drejebogen her.

Deadline for indsendelse af den samlede rapport til Væksthus Midtjylland er mandag den 12. februar 2018.

« Tilbage

keyboard_arrow_up