Her på siden er der nyheder, der primært er rettet mod de medarbejdere, der arbejder med projekterne.

KOMPETENCEFORSYNINGmidt udvides

2. juli 2018

KOMPETENCEFORSYNINGmidt består nu af to tilsagn fra EU. Det samlede budget er nu 45 mio. kr.

Det nyeste KOMPETENCEFORSYNINGmidt projekt (Erhvervsfaglige kompetencer) tilføjer muligheden for at fremme virksomhedernes formelle kompetencer.

Overordnet set handler KOMPETENCEFORSYNINGmidt om at tilvejebringe de kompetencer til private, små og mellemstore virksomheder, som de efterspørger.

På det første - og største - af de to projekter skal der udelukkende arbejdes med vækstvirksomheder og den kompetenceudvikling, som hjælper disse med at komme i mål med vækst. Der er ingen krav til type og længde af uddannelsen, som medarbejderen kan tilbydes. Det afgør virksomhedens behov. Dog skal det være en ”betydende” eller en ”betydelig del” af virksomhedens ansatte (kan også være ledere), som kompetenceudvikles i løbet af projektet.

Det er også virksomhedens behov, som afgør hvilken type af formel uddannelse, som kan gives i det andet projekt, men mens virksomhederne er ikke her afgrænsede til en bestemt type, så skal der indgås en individuel uddannelsesaftale med medarbejderen om gennemførelse af en erhvervsfaglig uddannelse.

Der er i begge projekter mulighed for at ledige også gives kompetenceudvikling, hvis det er den ekstra arbejdskraft, som virksomheden efterspørger. Kravene til uddannelse er den samme, som for de ansatte, dvs. enten udelukkende på baggrund af virksomhedens behov eller en formel og individuel uddannelsesaftale indgås.

Projekternes levetid er - som det ser ud nu - forskudt. Vækstrettet kompetenceudvikling har slutdato 31.12.19 og Erhvervsfaglige kompetencer har slutdato 01.06.21.

Arbejdet med begge projekter foregår i de Lokalt Koordinerende Samarbejder (LKS), som er etableret i de fleste kommuner i Region Midtjylland.

Det nye projekt igangsættes pr. 01.09.18, og der afholdes et informationsmøde den 13. september 2018 kl. 13:00-14:30 i Innovatorium, Birk Centerpark. Lokale: "UTZON HUSET", stueetagen. 

Tilmelding til ae@vhmidtjylland.dk senest den 10. september 2018.

Tilbage

keyboard_arrow_up