Billede af High-tech industri

Virksomheder får kompetenceløft

Her kan du se et par af de spændende cases, som har benyttet sig af KOMPETENCEFORSYNINGmidt.
Du kan, under hver case, også finde et link til virksomhedernes hjemmeside.

Herunder finder du links til filmede cases med virksomheder, der har været en del af KOMPETENCEFORSYNINGmidt.

Se og læs JT-Teknik casen her

Se og læs PC Drill casen her

Se og læs ETIFLEX casen her

Case – Magnatek ApS

Virksomheden er beliggende i Højbjerg (LKS Aarhus) og arbejder med fremstilling af røntgen generatorer og røntgenkilder.

Billede af Magnatek

Der er pt. ca. 12 ansatte og virksomhedens ambition er, at der er ca. 25 ansatte om 3 til 5 år.

Der blev i regi af projektet KOMPETENCEFORSYNINGmidt afholdt et sambesøg 2. november 2017 hos virksomheden med deltagelse af Væksthus Midtjylland, Jobcenter Aarhus og AARHUS TECH.

I forhold til KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 projektet, så er der fokus på følgende dele af virksomhedens vækstplan:

  • Hjælp til at gennemføre en intern kompetenceafklaring af medarbejderne og ligeledes have et overblik over uddannelsesmulighederne i regi af bl.a. AMU-kurser. 
  • Hjælp til at rekruttere medarbejdere, som enten har de nødvendige kompetencer, eller som vil kunne opkvalificeres til de behov som virksomheden har.
  • I forbindelse med den forventede vækst, vil der også ske en reorganisering af ledelsen, hvorfor der også er behov for sparring om de muligheder, der findes for kompetenceudvikling for ledelsen. 

På efterfølgende LKS konsulentgruppemøde 9. november 2017, blev virksomheden og mulighederne drøftet, og det blev aftalt, at konsulenten fra Aarhus TECH er den koordinerende konsulent, og at han afholder de indledende kompetencesamtaler med medarbejderne for derefter at lave et oplæg til kompetenceforsyningsplan, som skal drøftes i fælles forum.

Der har efterfølgende været møder og dialog med virksomhedens ansvarlige omkring den fremadrettede plan for kompetenceudvikling, herunder iværksættelsen af medarbejdersamtaler.

Der er i foråret 2018 igangsat et kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere i virksomheden, hvor der hver 4 uge afholdes 4 timers workshop, med temaer som motivation, kommunikation, samarbejde, effektivitet, kvalitetsbevidsthed og løbende forbedringer. Alt sammen med fokus på forandringshåndtering, trivsel og arbejdsglæde.

Du kan læse mere om Magnatek ApS her.