De rette kompetencer på rette tid og sted

De rette kompetencer på rette tid og sted til de midtjyske små- og mellemstore vækstvirksomheder. Det er den udfordring KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 skal arbejde med.

KOMPETENCEFORSYNINGmidt er et projekt igangsat af Region Midtjylland og medfinansieret af Region Midtjylland og EU's Socialfond.

Projektet KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 skal fortsætte det påbegyndte arbejde fra pilotprojektet KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Her blev der startet et arbejde, der dels bestod af at løse et kompetenceforsyningsbehov hos de små og mellemstore virksomheder, og dels at påbegynde et udviklingsarbejde i form af at sammentænke de tre politikområder (erhverv, beskæftigelse og uddannelse) i lokale koordinerende samarbejder (LKS) – illustreret herunder.

Projektet antager, at et styrket samarbejde mellem systemerne giver den bedste kompetenceforsyning overfor virksomhederne.

Arbejdet i de Lokalt Koordinerende Samarbejder tager udgangspunkt i de 5 aktiviteter, der er beskrevet i ansøgningen til Socialfonden og dermed fungerer som projektets fundament.

For at gøre de 5 aktiviteter mere håndgribelige, har vi forsøgt at beskrive dem i ’den røde tråd’. Den røde tråd skal sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de rammer, der er givet i projektets tilsagn.

Den røde tråd ser sådan ud i en grafisk udgave:

Arbejdet er skruet således sammen, at aktivitet 1-4 er obligatoriske og aktivitet 5 kan bruges, der hvor det giver mening for virksomhederne. Men det er vigtigt at holde for øje, at skridtene 1 til 4 er nødvendige for at have gennemført arbejdet efter hensigten.

Du kan downloade og udskrive den røde tråd i sin helhed her.

Projektets andet hovedmål er at arbejdet i LKS bliver tættere. Dette mål bliver fulgt af CARMA (Center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet), som vil følge et antal LKS’er og følge samarbejdets udvikling. CARMA udtrykker det mål som værende en bevægelse i samarbejdet fra kantinen over klubben til kompagniet. CARMA vil følge de udvalgte LKS’er gennem hele projektets levetid. Du kan læse baggrundspapiret for CARMA's følgeforskning her.

Du kan læse følgeforskningen fra pilotprojektet her.

 

keyboard_arrow_up