Få svar på de hyppigste stillede spørgsmål

  • Hvad er standardsatsen for 2017? Svar: Standardsatsen for 2017 er 114,72 pr. time. Standardsatsen ændres én gang årligt og følger højeste dagpengesats.
  • Er det nødvendigt med to underskrifter på min timeregistrering? Svar: Ja, både medarbejder og nærmeste foresatte skal datere og underskrive timeregistreringen.
  • Hvis jeg får den samme løn hver måned, hvorfor skal jeg så indsende min lønseddel hver gang? Svar: Lønsedlen udgør betalingsdokumentationen, og for at en hvilken som helst udgift kan medgå i regnskabet, skal den være afholdt og betalt.
  • Hvem kan være økonomisk partner? Økonomiske partnere i KOMPETENCEFORSYNINGmidt kan være alle offentlige organisationer og organisationer med en offentlig status (modtagere af kommunale, regionale og statslige ydelser), som ønsker at deltage og bidrage aktivt til projektets målopfyldelse.
     

 

 

 

keyboard_arrow_up